نصرت رحمانی:‌ صدای شاعر (کانون پرورش فکری)

نصرت رحمانی کانون پرورش فکری کودکان

سروده و صدا: نصرت رحمانی
موسیقی متن: مجید انتظامی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۶

نصرت رحمانیدر عطر عشق 

و آب بود که می‌رفت
کوچه خلوت بود.
صدای قلب تو آری،
صدای قلب تو پاشید بر در و دیوار

* * *

نصرت رحمانیای بی‌تو من، خراب

ای بی‌تو من، خراب!
شب بی‌تو خسته است.
ای بی‌تو من سراب
دیگر شتاب، توان را شکسته است.

* * *

نصرت رحمانیمن آبروی عشقم

لیلی!
چشمت خراج ظلمت شب را
از شاعران شرق طلب می‌کُند
من آبروی عشق

* * *

نصرت رحمانیشیرین 

شیرین!
جام شراب پیر!
ای طاقه‌ی حریر!
این چشمه‌سار، راه دراز بُریده

* * *

نصرت رحمانیعصر جمعه‌ی پاییز

و آفتاب خسته بیمار
از غرب می‌وزید
پاییز بود
عصر جمعه‌ی پاییز.

* * *

نصرت رحمانیزمزمه‌ای در محراب

در غریب شب این سوخته دشت
من و غم، آه . . . چه بر من بگذشت
کاروان گُم شد و خاکستر، ماند
کرکس پیر دلِ من می‌خواند

* * *

نصرت رحمانیوداع تلخ

چه آسان، مرا بفروخت، بفروخت.
مرا ناآشنا با خویشتن کرد
مرا خویشی به هر بیگانه آموخت.
شبی از بسترم بگریخت، بگریخت.

* * *

نصرت رحمانیپرنده‌ای گریان

مرغ اندوه است بوتیمار
مانده در افسانه‌های کهنه نامش
قصه‌اش ورد خموشان است
همدم امواج دریای خروشان است، بوتیمار

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *
سروده‌های «نصرت رحمانی» در سایت روای حکایت باقی

* * *

error: Content is protected !!