یادمان اسفندیار منفردزاده (گوزنها)

فیلم گوزنها

«گنجشکک اشی‌مشی»، ترانه‌ای که کلامش از «متل‌های کودکانه» است و چنان خوب و جا افتاده در موسیقی و اجرا که انگار از اول همین بوده و هیچوقت دیگر شکلی جز این نخواهد یافت.

ادامه خواندن یادمان اسفندیار منفردزاده (گوزنها)

اسفندیار منفردزاده: موسیقی فیلم «رضا موتوری»

موزیک متن فیلم «رضا موتوری»
اسفندیار منفردزاده

ادامه خواندن اسفندیار منفردزاده: موسیقی فیلم «رضا موتوری»

اسفندیار منفردزاده: داش آکل (۳ـ۴) (موسیقی فیلم)

داش آکل (۳ ـ ۴)
اسفندیار منفردزاده
موسیقی فیلم: داش‌آکل [+]

ادامه خواندن اسفندیار منفردزاده: داش آکل (۳ـ۴) (موسیقی فیلم)

اسفندیار منفردزاده: داش آکل (۱ـ۲) (موسیقی فیلم)

داش آکل (۱ ـ ۲)
اسفندیار منفردزاده
موسیقی فیلم: داش‌آکل [+]

ادامه خواندن اسفندیار منفردزاده: داش آکل (۱ـ۲) (موسیقی فیلم)