ایرج مهدیان: تو رو با غریبه می‌بینم صدام در نمیاد

ایرج مهدیان تو رو با غریبه می بینم صدام در نمیاد

تو را با غریبه می‌بینم صدا در نمیاد
شعر: اکبر آزاد
آهنگ: اکبر آزاد
خواننده: ایرج مهدیان

ادامه خواندن ایرج مهدیان: تو رو با غریبه می‌بینم صدام در نمیاد

ایرج مهدیان: نه به این شوری شور ـ دیگه پیداش نمیشه (جلد صفحه)

نه به این شوری شور ـ دیگه پیداش نمیشه
ایرج مهدیان
(هارمونی)

ادامه خواندن ایرج مهدیان: نه به این شوری شور ـ دیگه پیداش نمیشه (جلد صفحه)

گلپا، ایرج مهدیان: دریغا دریغا ـ حقته (جلد صفحه)

گلپایگانی دریغا دریغا

دریغا دریعا ـ حقته
گلپایگانی ـ ایرج مهدیان
(آپولون)

ادامه خواندن گلپا، ایرج مهدیان: دریغا دریغا ـ حقته (جلد صفحه)

error: Content is protected !!