سیما بینا: مجنونم کردی (گلهای صحرایی ۸)

سیما بینا مجنونم کردی

مجنونم کردی
گلهای صحرایی ۸
شعر: محلی
آهنگ: جواد معروفی
خواننده:‌ سیما بینا

ادامه خواندن سیما بینا: مجنونم کردی (گلهای صحرایی ۸)

سیما بینا: دل هوس سبزه و صحرا ندارد (شاخه گل ۲۳۰)

دل هوس سبزه و صحرا ندارد
شاخه گل ۲۳۰
شعر: عارف قزوینی
آهنگ: عارف قزوینی
تنظیم آهنگ: جواد معروفی
خواننده:‌ سیما بینا

ادامه خواندن سیما بینا: دل هوس سبزه و صحرا ندارد (شاخه گل ۲۳۰)

پوران: دستی نگیرد دست من (گلهای رنگارنگ ۵۲۲)

پوران دستی نگیرد دست من

دستی نگیرد دست من
گلهای رنگارنگ ۵۲۲
شعر: جهانبخش پازوکی
آهنگ: جهانبخش پازوکی
تنظیم: جواد معروفی
خواننده: پوران شاپوری

ادامه خواندن پوران: دستی نگیرد دست من (گلهای رنگارنگ ۵۲۲)

پوران: نه همزبانی، نه همنوایی (گلهای رنگارنگ ۳۸۵)

نه همزبانی، نه همنوایی
گلهای رنگارنگ ۳۸۵
شعر: رهی معیری
تنظیم آهنگ: جواد معروفی
خواننده: پوران شاپوری

ادامه خواندن پوران: نه همزبانی، نه همنوایی (گلهای رنگارنگ ۳۸۵)

الهه: باز آمد (گلهای رنگارنگ ۳۳۷)

الهه باز آمد

باز آمد
گلهای رنگارنگ ۳۳۷
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: جوادمعروفی
خواننده: الهه

ادامه خواندن الهه: باز آمد (گلهای رنگارنگ ۳۳۷)