منوچهر سخایی: برف

منوچهر سخایی برف

برف
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: کامبیز مژدهی
خواننده: منوچهر سخایی
ارکستر: آلوارو سباستیان

برف سپید آید نرم و سبک رقصان
پیرهن افکنده بر سر کوهستان
خفته شهر و دشت در حریر برف
در غبارش گمشده آسمانِ ژرف
من در زیر پنجره خاموشم
می‌گریم با یاد تو در جوشم
که مگر صدای تو برسد در گوشم
چو پرنده‌ای گمراه و سرگردان و خاموشم
ز نشان پای تو که بُود به روی برف
گذرم به جستجوی تو تا دره‌های ژرف

* * *
ترانه‌شناسی «کامبیز مژدهی» در این سایت

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

ابی: شب نیلوفری (صفحه ۳۳ دور) ۲۳ اسفند ۱۳۷۲

ابی شب نیلوفری

با ورود نوارهای کاست برای ضبط و تکثیر موسیقی و صدا در نیمه‌ی دوم دهه‌ی پنجاه دوره‌ی تولید و تکثیر صفحه‌های گرامافون هم در ایران به پایان رسید. با این‌حال اما تولید صفحه‌های گرام در خارج از کشور چند سالی دیگر ادامه یافت. از جمله این مجموعه از ترانه‌های روز «ابی» که در لندن منتشر شد.

ادامه خواندن ابی: شب نیلوفری (صفحه ۳۳ دور) ۲۳ اسفند ۱۳۷۲

داریوش: گل بی‌تا (صفحه ۳۳ دور)

داریوش گل بی تا

با ورود نوارهای کاست برای ضبط و تکثیر موسیقی و صدا در نیمه‌ی دوم دهه‌ی پنجاه دوره‌ی تولید و تکثیر صفحه‌های گرامافون هم در ایران به پایان رسید. با این‌حال اما تولید صفحه‌های گرام در خارج از کشور چند سالی دیگر ادامه یافت. از جمله این مجموعه از ترانه‌های روز داریوش اقبالی که در لندن منتشر شد.

ادامه خواندن داریوش: گل بی‌تا (صفحه ۳۳ دور)

دلکش ـ‌ مرضیه (صفحه ۳۳ دور)

دلکش و مرضیه

با ورود نوارهای کاست برای ضبط و تکثیر موسیقی و صدا در نیمه‌ی دوم دهه‌ی پنجاه دوره‌ی تولید و تکثیر صفحه‌های گرامافون هم در ایران به پایان رسید. با این‌حال اما تولید صفحه‌های گرام در خارج از کشور چند سالی دیگر ادامه یافت. از جمله این مجموعه از ترانه‌های دلکش و مرضیه که در لندن منتشر شد.

ادامه خواندن دلکش ـ‌ مرضیه (صفحه ۳۳ دور)

بنان: الهه ناز (صفحه ۳۳ دور)

بنان الهه ناز

با ورود نوارهای کاست برای ضبط و تکثیر موسیقی و صدا در نیمه‌ی دوم دهه‌ی پنجاه دوره‌ی تولید و تکثیر صفحه‌های گرامافون هم در ایران به پایان رسید. با این‌حال اما تولید صفحه‌های گرام در خارج از کشور چند سالی دیگر ادامه یافت. از جمله این مجموعه از ترانه‌های بنان که در لندن منتشر شد.

ادامه خواندن بنان: الهه ناز (صفحه ۳۳ دور)

error: Content is protected !!