امیر رسایی ـ آلیس: نفرینم بر دل (دو صدایی)

نفرینم بر دل
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: بابک افشار
خوانندگان: امیر رسایی ـ آلیس الوندی

ادامه خواندن امیر رسایی ـ آلیس: نفرینم بر دل (دو صدایی)

عارف ـ نارملا: نفرینم بر دل

نفرینم بر دل
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ:‌ بابک [افشار]
خوانندگان: عارف ـ نارملا

ادامه خواندن عارف ـ نارملا: نفرینم بر دل

عهدیه: دیوانه عشقم (ترانه فیلم)

عهدیه دیوانه عشقم

دیوانه عشقم
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: بابک افشار
خواننده: عهدیه
ترانه فیلم:‌ بسترهای جداگانه

ادامه خواندن عهدیه: دیوانه عشقم (ترانه فیلم)

رامش، امیر رسایی، منوچهر سخایی: آرزوها (ترانه فیلم)

آرزوها
شعر: پرویز خطیبی
آهنگ: بابک افشار
خوانندگان: رامش، امیر رسایی، منوچهر سخایی
ترانه فیلم: جنجال پول

ادامه خواندن رامش، امیر رسایی، منوچهر سخایی: آرزوها (ترانه فیلم)

error: Content is protected !!