منوچهر سخایی: نمیری الهی (ترانه فیلم)

الهی نمیری
شعر: [تورج نگهبان]
آهنگ: [بابک افشار]
خواننده: منوچهر سخایی
ترانه فیلم: زیر گنبد کبود

ادامه خواندن منوچهر سخایی: نمیری الهی (ترانه فیلم)

پوران: یه روزی ما را فراموش می‌کنی

پوران یه روزی ما را فراموش می کنی

یه روزی ما را فراموش می‌کنی
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: بابک [افشار]
خواننده: پوران شاپوری

ادامه خواندن پوران: یه روزی ما را فراموش می‌کنی

رامش، امیر رسایی، منوچهر سخایی: آرزوها (ترانه فیلم)

آرزوها
شعر: پرویز خطیبی
آهنگ: بابک افشار
خوانندگان: رامش، امیر رسایی، منوچهر سخایی
ترانه فیلم: جنجال پول

ادامه خواندن رامش، امیر رسایی، منوچهر سخایی: آرزوها (ترانه فیلم)