نیما یوشیج: افسانه (کانون پرورش فکری)

نیما یوشیج افسانه

افسانه
نویسنده: نیمایوشیج
به کوشش: سیروس طاهباز
تصویرگر: بهمن دادخواه
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۷

ادامه خواندن نیما یوشیج: افسانه (کانون پرورش فکری)

جواد مجابی: سیبو و سار کوچولو (کانون پرورش فکری)

جواد مجابی سیبو و سار کوچولو

سیبو و سار کوچولو
نویسنده: جواد مجابی
تصویرگر: بهمن دادخواه
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ـ ۱۳۵۵

ادامه خواندن جواد مجابی: سیبو و سار کوچولو (کانون پرورش فکری)

یدالله رویایی: پرنده چه گفت؟ (کانون پرورش فکری)

یدالله رویایی پرنده چه گفت

پرنده چه گفت!؟
نویسنده: رؤیا [یدالله رؤیایی]
تصویرگر: بهمن دادخواه
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۳

ادامه خواندن یدالله رویایی: پرنده چه گفت؟ (کانون پرورش فکری)

تصویرها ـ شعرهایی از گذشته و امروز (کانون پرورش فکری)

تصویرها کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

شعرهایی از گذشته و امروز
تصویرگر: بهمن دادخواه
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

ادامه خواندن تصویرها ـ شعرهایی از گذشته و امروز (کانون پرورش فکری)

م. آزاد: شعرهایی برای کودکان (کانون پرورش فکری)

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

شعرهایی برای کودکان
گردآوری و تنظیم: م. آزاد
تصویرگر: بهمن دادخواه
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۰

ادامه خواندن م. آزاد: شعرهایی برای کودکان (کانون پرورش فکری)

نیما یوشیج: آهو و پرنده‌ها (نوشتاری)

نیما یوشیج آهو و پرنده ها

آهو و پرنده‌ها
نویسنده: نیما یوشیج
تصویرگر: بهمن دادخواه
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۴۹

ادامه خواندن نیما یوشیج: آهو و پرنده‌ها (نوشتاری)