داستان شب: کارآگاه

داستان شب رادیو ایران قدیم

کارآگاه
نوشته: جی. بی. پریستلی
ترجمه: مصطفی جنتی‌عطایی
کارگردان: صادق بهرامی
تهیه‌کننده: مهدی شرفی
گوینده: رضا معینی

بازیگران به ترتیب اجرای نقش:
● رامین فرزاد
● سیروس ابراهیم‌زاده
● منیژه زرین
● مهین دیهیم
● مهین شهرجردی
● مسعود تاجبخش
● عباس نوروزی
● مهین نثری

* * *

داستان شب: مجسمه مرموز

داستان شب رادیو ایران قدیم

مجسمه مرموز
نوشته: آلبرت برایر
ترجمه و تنظیم: امیرحسین صدری‌پور
گوینده: مانی

بازیگران به ترتیب اجرای نقش:
● مهدی علیمحمدی
● حیدر صارمی
● ثریا قاسمی
● شهلا
● هوشنگ بهشتی
● احمد قدکچیان
● توران مهرزاد
● زینت خطیبی
● رامین فرزاد
● مسعود تاجبخش

* * *

داستان شب: فرزند کوهستان

داستان شب رادیو ایران قدیم

فرزند کوهستان
نوشته: محمد مجلسی
کارگردان: صادق بهرامی
تهیه‌کننده: مهدی شرفی
گوینده: مانی

بازیگران به ترتیب اجرای نقش:
● محسن رضائیان
● اکبر مشکین
● مسعود تاجبخش
● ثریا قاسمی
● فرخنده
● فرشید
● بهزاد فراهانی

* * *

داستان شب: غلام فداکار

داستان شب رادیو ایران قدیم

غلام فداکار
نوشته: جرجی زیدان
اقتباس: ماه‌منیر مینوی
کارگردان: صادق بهرامی
تهیه‌کننده: مهدی شرفی
گوینده: مانی

بازیگران به ترتیب اجرای نقش:
● بهمن زرین‌پور
● عباس نوروزی
● مسعود تاجبخش
● شهلا
● حیدر صارمی
● سیما
● فریدون اسماعیلی
● فرشید
● بهزاد فراهانی
● اکبر مشکین
● هوشنگ سارنگ
● محسن فرید
● مهین شهرجردی
● فریدون توفیقی

* * *

داستان شب: فریب سراب

داستان شب رادیو ایران قدیم

فریب سراب
نوشته: سبکتکین سالور
کارگردان: صادق بهرامی
تهیه‌کننده: مهدی شرفی
گوینده: رضا معینی

بازیگران به ترتیب اجرای نقش:
● مسعود تاجبخش
● محسن فرید
● مورین
● ثریا قاسمی
● بهزاد فراهانی
● اکبر مشکین
● عباس نوروزی
● علی‌اکبر عسگریان
● حسین امیرفضلی
● صدرالدین شجره
● حمید منوچهری

* * *

داستان شب: معلم

داستان شب رادیو ایران قدیم

معلم
فکر از: ژوزف دکو
نوشته‌: محمد مجلسی
کارگردان: صادق بهرامی
تهیه‌کننده: مهدی شرفی
گوینده: مانی

بازیگران به ترتیب اجرای نقش:
● شهلا
● رامین فرزاد
● فراز
● حسین امیرفضلی
● مسعود تاجبخش
● محسن فرید
● آرزو
● باقر کریم‌پور

* * *

داستان شب: هفت‌خان اسفندیار

داستان شب رادیو ایران قدیم

هفت‌خان اسفندیار
از داستانهای شاهنامه فردوسی
تنظیم رادیویی: محمد مجلسی
کارگردان:‌ صادق بهرامی
تهیه‌کننده: مهدی شرفی
گوینده‌: مانی

بازیگران به ترتیب اجرای نقش
● فریدون اسماعیلی
● حسین امیرفضلی
● مهین نثری
● مریم
● صدرالدین شجره
● محسن فرید
● عباس مصدق
● رامین فرزاد
● آرزو
● قاسم گلی

* * *

داستان شب: عشق و کینه

داستان شب رادیو ایران قدیم

عشق و کینه
نوشته: جواد نعمت‌الهی
کارگردان: صادق بهرامی
تهیه‌کننده: مهدی شرفی
گوینده: رضا معینی

بازیگران به ترتیب اجرای نقش:
● رامین فرزاد
● فراز
● مسعود تاجبخش
● قاسم گلی
● حسین امیرفضلی
● بهزاد فراهانی
● حمید منوچهری
● فریدون اسماعیلی
● مهین شهرجردی
● خسرو فرحزادی
● ساسان

* * *

داستان شب: مهتاب

داستان شب رادیو ایران قدیم

مهتاب
نوشته: ماه‌منیر مینوی
کارگردان: صادق بهرامی
گوینده داستان: مانی

بازیگران به ترتیب اجرای نقش:
● نصرت‌الله محتشم
● پرویز بهرام
● اکبر مشکین
● توران مهرزاد
● هوشنگ بهشتی
● مهین دیهیم
● ثریا
● هوشنگ سارنگ
● سیروس ابراهیم‌زاده
● فراز

* * *

داستان شب: شکوهِ زندگی

داستان شب رادیو ایران قدیم

شکوه زندگی
نوشته: محمد مجلسی
کارگردان: شاهرخ نادری
گوینده داستان: مولود عاطفی

بازیگران به ترتیب اجرای نقش:
● فریدون اسماعیلی
● اکبر مشکین
● مهین شهرجردی
● فراز
● بهمن قاضی
● سیما
● مسعود تاجبخش

* * *

error: Content is protected !!