روانبخش: عزیزم دست نگه‌دار (ترانه فیلم)

روانبخش عزیزم دست نگه دار

عزیزم دست نگه‌دار
شعر: نوذر پرنگ
تنظیم آهنگ: عطاالله خرم
خواننده: [غللامعلی] روانبخش
ترانه فیلم: بچه‌های محل

ادامه خواندن روانبخش: عزیزم دست نگه‌دار (ترانه فیلم)