ویگن، پوران،‌ عارف، بهشته: دل غافل (ترانه فیلم)

دل غافل
شعر: کریم فکور
آهنگ: انوشیروان روحانی
خوانندگان: پوران، عارف، بهشته،‌ ویگن
ترانه فیلم: دنیای پول

ادامه خواندن ویگن، پوران،‌ عارف، بهشته: دل غافل (ترانه فیلم)

بهشته: یار نیمه راه (ترانه فیلم)

یار نیمه راه
شعر: کریم فکور
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: بهشته
ترانه فیلم: دنیای پول

ادامه خواندن بهشته: یار نیمه راه (ترانه فیلم)

پوران: آهای اوستای شیطون (ترانه فیلم)

آهای اوستای شیطون
شعر: [کریم فکور]
آهنگ: [انوشیروان روحانی]
خوانندگان: پوران ـ بهشته
ترانه فیلم: دنیای پول

ادامه خواندن پوران: آهای اوستای شیطون (ترانه فیلم)

روانبخش ـ بهشته: دختر رامشگر (دو صدایی)

دختر رامشگر
شعر: کریم فکور
آهنگ: عطاالله خُرم
خوانندگان: روانبخش ـ بهشته

ادامه خواندن روانبخش ـ بهشته: دختر رامشگر (دو صدایی)

error: Content is protected !!