هایده: تنها با گلها (ترانه فیلم)

هایده تنها با گلها

تنها با گلها
شعر: علیرضا طبائی
آهنگ: حسن لشکری
خواننده: هایده
ترانه فیلم: تنها و گلها

ادامه خواندن هایده: تنها با گلها (ترانه فیلم)

عارف: لباتو غنچه نکن! (ترانه فیلم)

لباتو غنچه نکن!
(هر کسی با تو باشه پیر نمیشه)
شعر: کریم فکور
آهنگ: حسن لشکری
خواننده: عارف
ترانه فیلم: تنها و گلها

ادامه خواندن عارف: لباتو غنچه نکن! (ترانه فیلم)

عارف ـ هایده: نگاهم با نگاهت قصه‌ها دارد (ترانه فیلم)

نگاهم با نگاهت قصه‌ها دارد
شعر: ایرج جنتی‌عطایی
آهنگ: حسن لشگری
تنظیم آهنگ: واروژان
خوانندگان: عارف ـ هایده
ترانه فیلم: تنها و گلها

ادامه خواندن عارف ـ هایده: نگاهم با نگاهت قصه‌ها دارد (ترانه فیلم)