احمد عاشورپور: آفتاب‌خیزان (خروسخوان)

احمد عاشور پور آفتاب خیزان خروسخوان

آفتاب‌خیزان (خروسخوان)
شعر: جهانگیر سرتیپ‌پور
آهنگ: جهانگیر سرتیپ‌پور
خواننده: احمد عاشورپور

ادامه خواندن احمد عاشورپور: آفتاب‌خیزان (خروسخوان)

محمد نوری: روزی تو خواهی آمد

روزی تو خواهی آمد محمد نوری

روزی تو خواهی آمد
شعر:‌ سیاوش کسرایی
آهنگ: پرویز ایرانفر
خواننده: محمد نوری
ارکستر: آلوارو سباستیان

ادامه خواندن محمد نوری: روزی تو خواهی آمد