عارف ـ الهه: تجدید عهد

عارف الهه تجدید عهد

تجدید عهد
شعر: کریم فکور
آهنگ: زاون اوهانیان
خوانندگان: عارف ـ الهه

الهه:
آمدی تا بار دیگر قصه‌ی دل گیرم از سر
رنج من گردد فزونتر

عارف:
آمدم تا دل ببازم، عشق خود را زنده سازم
جان من از شِکوه بگذر

الهه:
آمدم آشفته‌سر، گفتم به دل کای فتنه‌گر
ایام غم دیگر گذشته

عارف:
قصد آزار مرا داری اگر، بگذر ز من
زیرا که آب از سر گذشته

عارف:
آمدی تا زنده گردد خاطرات عشق دیرین
بهر تجدید مودت گو چه باشد بهتر از این

الهه:
افتد آخر بر زبانها راز دلهای شکسته
تا ابد باقی نماند می به مینای شکسته

عارف:
به که از حالم نپرسی، از مَه و سالم نپرسی
از سخن گفتن چه حاصل

الهه:
من اسیر سرنوشتم روی تو باشد بهشتم
بگذر از آزردن دل

عارف:
این دو روز زندگانی این همه غوغا ندارد
تا به کی نالم ز دنیا فتنه دارد یا ندارد

الهه:
افتد آخر بر زبانها راز دل های شکسته
تا ابد باقی نماند می به مینای شکسته

هم‌خوان:
این دو روز زندگانی این همه غوغا ندارد
تا به کی نالم ز دنیا فتنه دارد یا ندارد
افتد آخر بر زبانها راز دل های شکسته
تا ابد باقی نماند می به مینای شکسته

* * *

رامش: عمو نوروز

رامش عمو نوروز

عمو نوروز
شعر: محمدعلی شیرازی
آهنگ: زاون اوهانیان
خواننده: رامش

عیدِ بهاره عمو نوروز، بی‌قرارم بخدا
طاقت ندارم، نغمه سر کُن شادی دلها
آی عمو نوروز! چه نشستی گل لاله در اومد
عیدِ‌ بهاره، مرغ عاشق خوش‌خبر اومد

عمو نوروز! گر سیاهی یا سیپدی
تو پرستوی بهاری، تو نویدی
شادی نیاید شبِ‌ عیدی بی‌تو در خانه‌ی ما
پُر کُن دوباره از ترانه کاشانه‌ی ما

عیدِ بهاره عمو نوروز، بی‌قرارم بخدا
طاقت ندارم، نغمه سر کن شادی دلها
آی عمو نوروز! چه نشستی گل لاله در اومد
عیدِ‌ بهاره، مرغ عاشق خوش‌خبر اومد

عمو نوروز! عمر گلها دوسه روزه
عمو نوروز! شادی تو همه روزه
شادی نیاید شبِ‌ عیدی بی‌تو در خانه‌ی ما
پُر کُن دوباره از ترانه کاشانه‌ی ما

* * *

error: Content is protected !!