عهدیه: مرا رها کن (ترانه فیلم)

عهدیه مرا رها کن

مرا رها کن (بوسه غم) [+]
شعر: [محمدعلی] شیرازی
آهنگ: همایون خرم
خواننده: عهدیه
ترانه فیلم: دنیای پر امید

ادامه خواندن عهدیه: مرا رها کن (ترانه فیلم)

مهستی: گوله‌گوله برف اومده (ترانه‌ی فیلم)

مهستی گوله گوله برف اومده

گوله‌گوله برف اومده
شعر: [محمدعلی] شیرازی
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: مهستی
ترانهٔ فیلم: شب ژانویه

ادامه خواندن مهستی: گوله‌گوله برف اومده (ترانه‌ی فیلم)

رامش: شب ژانویه (ترانه فیلم)

رامش شب ژانویه

شب ژانویه
شعر: [محمدعلی] شیرازی
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: رامش
ترانه فیلم: ماجرای شب ژانویه

ادامه خواندن رامش: شب ژانویه (ترانه فیلم)

ایرج: بدو بدو بیا بیا (ترانه فیلم)

ایرج بدو بدو بیا بیا

بدو بدو بیا بیا
شعر: محمدعلی شیرازی
آهنگ: همایون خرم
خواننده: ایرج
ترانه فیلم: بهشت دور نیست

ادامه خواندن ایرج: بدو بدو بیا بیا (ترانه فیلم)