قمرالملوک وزیری: امان از این دل

قمرالملوک وزیری امان از این دل که داد

امان از این دل
شعر: محمدعلی امیر جاهد
آهنگ: محمدعلی امیر جاهد
خواننده: قمر‌الملوک وزیری

امان از این دل که داد
فغان از این دل که داد
به دست شیرین، عنان فرهاد
که سر به حسرت نهاد
به کوی معشوق خویش جان داد
ای داد از این، فریاد از این دل من
کین دل شده سربار مشکل من
ریزد ز بس از دیده قطره قطره
افتاده روی دجله منزل من
رحمی که از پا افتادم ای دل
کردی تو آخر فرهادم ای دل
بر افکندی بنیادم ای دل
آخر دادی بر بادم ای دل

تا کی به هر انجمن، نیلی کنم پیرهن
نوشم به یاد وطن، جامی پر از خون
اوباش هر رهگذر، بگذاردم سر به سر، مانند مجنون
ساقی به پا خیز، شوری برانگیز
مطرب بزن چنگ، چنگی دلاویز
جاهد بنال اما شکوه‌آمیز
تا اندکی احوال ما گردد دگرگون

ای گنج دانش ایرج کجایی
در سینه‌ی خاک پنهان چرایی
تا بوده در این دنیای فانی
کی برده از خوبان به جز رنج جدایی

پانویس:
این ترانه با صدای قمرالملوک وزیری را محمدعلی امیر جاهد در رثای مرگ ایرج میرزا سروده است.
قمرالملوک وزیری پیش از این سروده‌هایی از ایرج میرزا [عاشقی محنت بسیار کشید] و [قلب مادر] را با آهنگی از ساخته‌های مرتضی نی‌داود اجرا کرده بود.

* * *

از قمرالملوک وزیری در این سایت:
● تصنیف «جان من»
● تصنیف «آتش دل»
● تصنیف «قلب مادر»
● تصنیف «مرغ سحر»
● تصنیف «موسم گل»
● تصنیف «زن در جامعه»
● تصنیف «در ملک ایران»
● تصنیف «امان از این دل»
● تصنیف «شاه من، ماه من»
● تصنیف «اکنون که مرا وضع وطن»
● تصنیف «بهار است و هنگام گشت»
● تصنیف «عاشقی محنت بسیار کشید»
● عکسی از «قمر» در پیشواز از مرگ (عکاسخانه محمدجعفر خادم)

* * *

error: Content is protected !!