قمرالملوک وزیری: ماه من (مجموعه ترانه‌ها)

قمرالملوک وزیری شاه من ماه من

از ساخته‌های ماندگار «مرتضی‌خان نی‌داوود»، یکی هم پیش‌درآمد اصفهان او بر آهنگ تصنیفی است که با شعری از «پژمان بختیاری» با صدای «قمرالمولک وزیری» اجرا شد. این قطعه سالها بعد با تنظیم «مرتضی حنانه» در تیتراژ سریال هزار دستان و نمونه‌های بازخوانی شده از این تصنیف بارها تکرار شده است.

ماه من
شعر: پژمان بختیاری
آهنگ: استاد مرتضی‌خان نی‌داوود
خواننده: قمرالملوک وزیری

شاه من، ماه من، رحمتی به حالِ زارم
بفکن از روی خود روشنی به شام تارم
آخر ای نگارم، بین فغان زارم، چشم ژاله‌بارم را
ای گلِ زندگی بیش از این مکُن تو خوارم

گریه تا کی؟ ناله تا چند؟
سوزدم دل و کارم شده مشکل
دود آهم بسته راهم
چون رسم به ماهم؟

یار جانی من اگر نماید نگاهی
نماید از شفقت نگاهی به ماهی
از شب غم من آن مه زداید سیاهی

عمر من از غم شد طی
صبر و تحمل تا کی
خون شد دل
بُت جانان تو مرنجان دلِ «پژمان» ز ستم به خدنگ جفا
اگرت افتد ره سوی گلستان‌ها
برود گل‌ها را سر به گریبان‌ها
تو بدین خوبی دریغا که هستی عاری از روح وفا

* * *

از قمرالملوک وزیری در این سایت:
تصنیف «جان من»
تصنیف «آتش دل»
تصنیف «قلب مادر»
تصنیف «مرغ سحر»
تصنیف «موسم گل»
تصنیف «زن در جامعه»
تصنیف «در ملک ایران»
تصنیف «امان از این دل»
تصنیف «شاه من، ماه من»
تصنیف «اکنون که مرا وضع وطن»
تصنیف «بهار است و هنگام گشت»
تصنیف «عاشقی محنت بسیار کشید»
عکسی از «قمر» در پیشواز از مرگ (عکاسخانه محمدجعفر خادم)

* * *
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *

error: Content is protected !!