قمرالملوک وزیری: موسم گل (مجموعه ترانه‌ها)

قمرالملوک وزیری موسم گل

موسم گل
شعر: حسن وحید دستگردی
آهنگ: موسی معروفی
خواننده: قمرالملوک وزیری

موسم گل، دوره‌ی حُسن
یک دو روز است در زمانه
ای به‌ دل‌آرایی به عالم فسانه
ای که ز تو مانده نکویی نشانه
خاطر عاشقان را میازار
خوش نباشد ز معشوقه آزار
گر بسوزد شمع و پروانه را با زبانه
چون شود روز، شمع و شب را نبینی نشانه

می‌کُنی صید، مرغِ بسته
می‌زنی سنگ، بر شکسته
می‌کُشی با تیغ ستم یارِ خسته
خسته‌دلان یکسره در خون نشسته

خویش و سوزی و بیگانه‌سازی
نیست چو آیینِ عاشق‌نوازی
تیرِ عشقت، ای که در سینه‌ی ما نشسته
رحمتی کُن با دلِ عاشقِ زار و خسته

* * *

از قمرالملوک وزیری در این سایت:
تصنیف «جان من»
تصنیف «آتش دل»
تصنیف «قلب مادر»
تصنیف «مرغ سحر»
تصنیف «موسم گل»
تصنیف «زن در جامعه»
تصنیف «در ملک ایران»
تصنیف «امان از این دل»
تصنیف «شاه من، ماه من»
تصنیف «اکنون که مرا وضع وطن»
تصنیف «بهار است و هنگام گشت»
تصنیف «عاشقی محنت بسیار کشید»
عکسی از «قمر» در پیشواز از مرگ (عکاسخانه محمدجعفر خادم)

* * *

error: Content is protected !!