ترانه‌شناسی «نلی»

ترانه شناسی نلی

«نلی» حالا بانویی ۶۸ ساله است. ولی هنوز هم وقتی نامش به میان می‌آید چهره‌ی او شبیه به دختر دبیرستانی‌های همان سالها در نظرمان جلوه می‌کند. بیش از چهار دهه می‌شود ترانه‌ای از او شنیده یا خودش در مجلس و محلفی دیده نشده است. با آروزی این‌که در هر جای این جهان و به هر کاری که مشغول است تندرست و موفق باشد، ترانه‌های به جا مانده از سالهای فعالیت او را در این مجموعه جمع کردم تا به یادگار بماند.

مجموعه «ترانه‌شناسی»ها در این سایت:
ترانه‌شناسی «نلی»
● ترانه‌‌شناسی «عطاالله خرم»
ترانه‌شناسی «پرویز غیاثیان»
● ترانه‌شناسی «بزرگ لشگری»
● ترانه‌شناسی «جواد لشگری»
ترانه‌شناسی «حسن لشگری»
ترانه‌شناسی «منوچهر لشگری»
ترانه‌شناسی «جمشید ارجمند»
● ترانه‌‌شناسی «کامبیز مژدهی»
● ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (پوران)
● ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (هایده)
● ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (معین)
● ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (فرزین)
● ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (فرشته)
● ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (مهستی)
● ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (منوچهر سخایی)
● ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (هوشمند عقیلی)
● ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (کامل در یک مجموعه)

ترانه‌شناسی واروژان (گوگوش)
● ترانه‌شناسی واروژان (۱۷۶ ترانه)
● ترانه‌شناسی واروژان (تنظیم‌‌ آهنگ‌ها)
ترانه‌شناسی واروژان (آهنگساز ‌گزیده‌کار)

*‌ * *

error: Content is protected !!