نادر ابراهیمی: بزی که گم شد (نوشتاری)

نادر ابراهیمی بزی که گم شد

بزی که گم شد
نویسنده: نادر ابراهیمی
تصویرگر: یوتا آذرگین
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۰

نادر ابراهیمی بزی که گم شد

خلاصه کتاب:
روزگاری در روستایی، پیرمردی زندگی می‌کرد که یک بُز داشت که به هیچ کس نشانش نداده بود؛ چون که بُزش دندان طلا و سُم طلا، پشمش مثل نخ طلا، ‌ریشش سفید، چشمش سیاه، شاخش بلند و پیچیده و رنگ حنا بود. یک روز که پیرمرد از صحرا برگشت،‌ دید در خانه‌اش باز است و از بُز طلا هم خبری نیست. پیرمرد با غصه و غم راه افتاد توی ده تا سراغ بزش را از مردم بگیرد، اما همه از سؤال او تعجب می کردند، تا اینکه . . .

مشخصات کتاب:
نام کتاب: بُزی که گم شد
نویسنده: نادر ابراهیمی
تصویرگر: یوتا آذرگین

موضوع: داستان
گروه سنی: ج (سال‌های چهارم و پنجم دبستان)

قیمت: ۴۰ ریال
تعداد صفحات:
قطع کتاب: ۲۴ × ۲۴ سانتی‌متر

تاریخ چاپ اول: ۱۳۵۰
نوبت چاپ دوم: ۱۳۵۷
شمارگان چاپ: ۳۷۰۰۰ نسخه

* * *
این داستان در شکل شنیداری (MP3)

نادر ابراهیمی بزی که گم شد

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

نیما یوشیج: توکایی در قفس (کانون پرورش فکری)

نیما یوشیج توکایی در قفس

توکایی در قفس
نویسنده: نیما یوشیج
تصویرگر: بهمن دادخواه
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۰

نیما یوشیج توکایی در قفس

خلاصه کتاب:
باز هم بهار از راه می‌رسید و «توکا» همچون سال‌های پیش در قفس بود. با آب و دانه‌ای که صاحبش به او می‌داد، مجبور بود هر روز برای او بلند آواز بخواند. حس می‌کرد اگرچه هر روز ناتوان‌تر می‌شود، اما میل به آزادی در او بیشتر نیرو می‌گیرد. توکای تنها برای یافتن راه و چاره‌ای با حیوانات مختلف به گفتگو پرداخت. تا اینکه سرانجام راه خود را به سوی آزادی پیدا کرد.

مشخصات کتاب:
نام کتاب: توکایی در قفس
نویسنده: نیما یوشیج
تصویرگر: بهمن دادخواه

موضوع: داستان
گروه سنی: ج (سال‌های چهارم و پنجم دبستان)

تعداد صفحات: ۲۴ صفحه
قطع کتاب: ۲۴ × ۲۴ سانتی‌متر

تاریخ چاپ اول: ۱۳۵۰
چاپ دوازدهم: ۱۳۸۱
شمارگان چاپ: ۱۹۵۰۰۰ نسخه

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *
آثار «نیما یوشیج» در سایت «راوی حکایت باقی»

* * *

مجید نفیسی: راز کلمه‌ها (کانون پرورش فکری)

مجید نفیسی راز کلمه ها

راز کلمه‌ها
نویسنده: مجید نفیسی
تصویرگر: یوتا آذرگین
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۴۹

مجید نفیسی راز کلمه ها

خلاصه کتاب:
کودک امروز، تو وقتی به دنیا می‌آیی، تنها نیستی. صدای آب، آتش و باد را می‌شنوی و پدر و مادر و . . . نام آنها را برای تو می‌گویند و اینها همه در ذهن تو جا می‌گیرد. آنگاه تو به آتش فکر می‌کُنی، به آب و به خاک. اما آیا می‌دانی این “کلمه ها“ چگونه پیدا شده‌اند و اولین کودکی که تنها بر روی خاک آمد و زندگی کرد، به آنها چه می‌گفت و چگونه آنها را شناخت؟
این کتاب، به همراه نقاشیهای زیبای خود، تو را به سوی آن کودک نخستین می‌برد تا راز کلمه‌ها را پیدا کُنی.

مشخصات کتاب:
نام کتاب: راز کلمه‌ها
نویسنده: مجید نفیسی
تصویرگر: یوتا آذرگین

موضوع: داستان
گروه سنی: ب (سال‌های دوم وسوم دبستان)
ج: (سال‌های چهارم و پنجم دبستان)

قیمت: ۴۰ ریال
تعداد صفحات: ۲۵ صفحه
قطع کتاب: ۲۴ × ۲۴ سانتی‌متر

تاریخ چاپ اول: ۱۳۴۹
نوبت چاپ دوم: ۱۳۵۲
نوبت چاپ سوم: ۱۳۵۶
شمارگان چاپ: ۳۰۰۰۰ نسخه

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

بابا برفی: جبار باغچه‌بان (نوشتاری)

جبار باغچه بان بابا برفی

بابا برفی
نویسنده: جبار باغچه‌بان
تصویرگر: آلن بایاش
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۴۹

جبار باغچه بان بابا برفی

خلاصه کتاب:
آن‌سال زمستان، برف زیادی باریده و همه جا یخ زده بود، نه گل مانده بود و نه سبزه، نه ریحان و نه مرزه. یک روز تعطیل، بچه‌های فامیل به خانه پدر بُزرگ رفتند تا برف بازی کنند. سپس همه به کمک یکدیگر یک آدم برفی بزرگ درست کردند، شکل پدر بُزرگ، فقط نمی‌توانست راه برود و حرف بزند. پدر بُزرگ به آن‌ها گفت که حالا که از سرما نترسیدند و او را درست کرده‌اند، کاری هم برای او دست و پا کنند.

آن‌شب بچه‌ها خواب بابابرفی را دیدند که برای مردم نان می‌پُخت و خودش از آتش تنور،‌ کوچک و کوچک‌تر می‌شد. روز بعد که به دیدن بابابرفی رفتند، دیدند که آفتاب او را آب کرده است، اما پدر بُزرگ مهربان همچنان زنده و خندان به آن‌ها خوشامد گفت. هیچ آتش و آفتابی نمی‌توانست پدر بُزرگ را آب کُند و از بین ببرد. تازه اگر خودش هم نباشد، بچه‌ها همیشه خاطرهٔ او و کارهایش را به یاد می‌آورند، گویی که در ذهن آن‌ها همیشه زنده است.

* * *

مشخصات کتاب:
نام کتاب: بابا برفی
نویسنده: جبار باغچه‌بان
تصویرگر: آلن بایاش

موضوع: داستان
گروه سنی: ج (سال‌های چهارم و پنجم دبستان)
ب (سال‌های دوم و سوم دبستان)

تعداد صفحات: ۲۴ صفحه
قطع کتاب: ۲۴ × ۲۴ سانتی‌متر

تاریخ چاپ اول: ۱۳۴۹
چاپ سیزدهم: ۱۳۸۲
شمارگان چاپ: ۲۹۰۰۰۰ نسخه

 * * *
این داستان در شکل شنیداری (MP3)

بشنوید

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

جمشید سپاهی: آهوی گردن دراز (شنیداری) (کانون پرورش فکری)

جمشید سپاهی

آهوی گردن دراز
نوشته: جمشید سپاهی
موسیقی: شیدا قرچه‌داغی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۴۹

ادامه خواندن جمشید سپاهی: آهوی گردن دراز (شنیداری) (کانون پرورش فکری)

جمشید سپاهی: آهوی گردن دراز (نوشتاری) (کانون پرورش فکری)

جمشید سپاهی آهوی گردن دراز

آهوی گردن دراز
نویسنده: جمشید سپاهی
تصویرگر: یوتا آذرگین
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  ۱۳۴۹

جمشید سپاهی آهوی گردن دراز

خلاصه کتاب:
در سرزمینی دور، در دشتی بزرگ و زیبا، آهوهای فراوانی زندگی می‌کردند و هر سال با تولد بچه آهوها، تعداد آن‌ها بیشتر هم می‌شد. یک سال، بچه آهویی به دنیا آمد که گردن درازی داشت. این خبر به سرعت در سرتاسر دشت پیچید و همه آهوها برای تماشای او دسته دسته می‌آمدند و به گردن دراز او خندیده و او را مسخره می‌کردند. سرانجام، آهوی گردن دراز را از میان خود راندند. اما مدتی بعد، خشکسالی فرا رسید و . . .

مشخصات کتاب:
نام کتاب: آهوی گردن دراز
نویسنده: جمشید سپاهی
تصویرگر: یوتا آذرگین

موضوع: داستان
گروه سنی: ج (سال‌های چهارم و پنجم دبستان)

قیمت: ۴۰ ریال
تعداد صفحات: ۲۴ صفحه
قطع کتاب: ۲۲ × ۲۲ سانتی‌متر

تاریخ چاپ اول: ۱۳۴۹
چاپ هفتم: ۱۳۸۰
شمارگان چاپ: ۱۵۰۰۰۰ نسخه

* * *
این داستان در شکل شنیداری (MP3)

جمشید سپاهی آهوی گردن دراز شنیداری

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

نیما یوشیج: آهو و پرنده‌ها (نوشتاری)

نیما یوشیج آهو و پرنده ها

آهو و پرنده‌ها
نویسنده: نیما یوشیج
تصویرگر: بهمن دادخواه
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۴۹

نیما یوشیج آهو و پرنده ها

خلاصه کتاب:
صحرای بزرگی بود پُر از پرنده و چرنده. این صحرا یک آبگیر بزرگ داشت که در بهار پُر از آب می‌شد و همه از آن می‌خوردند. یک سال، قبل از اینکه باران ببارد و آبگیر پُر شود، یک دسته فیل از آنجا گذشتند و همه آب آبگیر را خوردند. دیگر نه آبی ماند و نه سبزی و علفی و پرنده‌ها و چرنده‌ها همه پراکنده شدند. آهو و چندتا از پرنده‌ها به سراغ خاله غازه رفتند و از او راهنمایی خواستند. اما راهنمایی عجیب او باعث شد نه تنها به آب و غذا نرسند، بلکه آهو دویدن را فراموش کُند و پرنده‌ها پریدن را، تا اینکه . . .

مشخصات کتاب:
نام کتاب: آهو و پرنده‌ها
نویسنده: نیما یوشیج
تصویرگر: بهمن دادخواه

موضوع: داستان
گروه سنی: ج (سال‌های چهارم و پنجم دبستان)

تعداد صفحات: ۲۴ صفحه
قطع کتاب: ۲۴ × ۲۴ سانتی‌متر

تاریخ چاپ اول: ۱۳۴۹
چاپ نهم: ۱۳۷۶
شمارگان چاپ: ۲۴۳۰۰۰ نسخه

* * *
این داستان در شکل شنیداری (MP3)

نیما یوشیج آهو و پرنده ها

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

فریدون هدایت‌پور: شهر ماران (کانون پرورش فکری)

فریدون هدایت پور شهر مارانشهر ماران
نویسنده: فریدون هدایت‌پور
تصویرگر: فرشید مثقالی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۴۹

ادامه خواندن فریدون هدایت‌پور: شهر ماران (کانون پرورش فکری)

نادر ابراهیمی: سنجابها (کانون پرورش فکری)

نادر ابراهیمی سنجابها

سنجابها
نویسنده: نادر ابراهیمی
تصویرگر: ژن رمضانی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۴۹

نادر ابراهیمی سنجابها

خلاصه کتاب:
هزارها سال پیش نبود، صدها سال پیش هم نبود، همین چند سال پیش بود که پلنگی به جنگل بزرگ و قشنگ ما آمد و زندگی هزاران هزار پرنده و ما سنجاب‌ها را آشفته کرد. او شروع به خوردن سنجاب‌ها و پرنده‌ها کرد. یکی از سنجاب‌ها به او دشنام داد و پس از آن، خود مجبور شد از جنگل بزرگ بیرون برود. او به سنجاب‌های دیگر گفت:«من می‌روم، اما یادتان باشد که شما هم نمی‌توانید در کنار این پلنگ، به خوبی و خوشی زندگی کنید.»
سنجاب کوچولو به جنگل دیگری رفت، ‌اما جنگل‌ها دست‌شان در دست هم بود و او را به خود راه ندادند. او به بیشه‌ها رفت، اما باد خبرچین، خبر دشنام او را به پلنگ در همه جا پخش کرده بود. سنجاب کوچولو، مدت‌ها سرگردان شد، تا اینکه . . .

مشخصات کتاب:
نام کتاب: سنجاب‌ها
نویسنده: نادر ابراهیمی
تصویرگر: ژن رمضانی

موضوع: داستان
گروه سنی: ب (سال‌های دوم و سوم دبستان)
ج (سال‌های چهارم و پنجم دبستان)

قیمت: ۴۰ ریال
تعداد صفحات: ۲۴ صفحه
قطع کتاب: ۲۲ × ۲۲ سانتی‌متر

تاریخ چاپ اول: ۱۳۴۹
چاپ ششم: ۱۳۸۱
شمارگان چاپ: ۸۰۰۰۰ نسخه

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

نادر ابراهیمی: کلاغها (کانون پرورش فکری)

نادر ابراهیمی کلاغها

کلاغها
نوشته‌ی: نادر ابراهیمی
تصویرگر: نورالدین زرین‌کلک
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۴۸

نادر ابراهیمی کلاغها

خلاصه کتاب:
در گوشه‌ای از این سرزمین دهکده‌ای بود که در آن باغی کوچک و قشنگ با درختی بلند به نام سرو، و باغ دیگری، کنار جوی آب، با درخت بزرگی به نام چنار وجود داشت. در این دهکده، پرنده‌ی کوچک و قشنگی هم به نام «چرخ ریسک» که نامه‌رسان بود. یک سال، دهکده‌ی آرام، پُر از کلاغ شد و آرامش آنجا به‌هم خورد.
با آمدن کلاغها، خبرچینی شایع شد و دروغ رواج گرفت و کم‌کم دوستی‌ها به جدایی و دشمنی تبدیل شد. صدای صادق و مهربانِ چرخ ریسک در انبوه قارقار کلاغها گم شد و او هیچ چاره‌ای ندید جز این‌که به‌سوی سیمرغ، بر فراز بلندترین قله‌ی کوه برود و از او یاری بخواهد.
در دهکده‌ی زندگی، هر سال کلاغها می‌آیند و دوستی‌ها می‌روند. چگونه می‌توان به سیمرغ دست یافت؟

مشخصات کتاب:
نام کتاب: کلاغها
نویسنده: نادر ابراهیمی
تصویرگر: نورالدین زرین‌کلک

موضوع: داستان
گروه سنی: ج ـ د (سال‌های چهارم و پنجم دبستان و دوره راهنمایی)

قیمت: با جلد شمیز: ۳۵ ریال / با جلد اعلا: ۵۵ ریال

تعداد صفحات: ۲۳ صفحه
قطع کتاب: ۲۴ × ۲۴ سانتی‌متر

تاریخ چاپ اول: ۱۳۴۸
چاپ سوم: ۱۳۵۴
شمارگان چاپ: ۴۵۰۰۰ نسخه

* * *
کتابهای «نادر ابراهیمی» در «کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان»

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!