ویگن ـ مهتاب:‌ افسانه لیلی و مجنون

افسانهٔ لیلی و مجنون
شعر: [ایرج] جنتی‌عطایی
آهنگ: سلیمان اکبری
خوانندگان: ویگن ـ مهتاب

ادامه خواندن ویگن ـ مهتاب:‌ افسانه لیلی و مجنون

error: Content is protected !!