پرتو: عشق خود حاشا مکن (اولین ترانه)

پرتو عشق خود حاشا مکن

 

عشق خود حاشا مکن [+]
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: علی تجویدی
خواننده: پرتو

عشق خود حاشا مکُن
با من چنین سودا مکُن
این امشب‌و فردا مکُن
شاید اگر امشب رَوَد فردا نیاید
شاید اگر امشب رَوَد فردا نیاید

آتش بزن در سینه سودای هوس را
چون من اگر عاشق شدی بگذر ز دنیا
از عاشقی پروا مکُن
این امشب‌و فـردا مکُن
شاید اگر امشب رَوَد فردا نیاید
شاید اگر امشب رَوَد فردا نیاید

راضی مشو فریاد من هر شب رود تا آسمان‌ها
راضی مشو نامت فتد در بی‌وفـــایی بر زبان‌ها
اکنون که من هستم وفا کُن
فردایِ بی‌فردا رها کُن
این امشب‌و فردا مکُن

شاید اگر امشب رَوَد فردا نیاید
شاید اگر امشب رَوَد فردا نیاید

راضی مشو هر نیمه‌شب از سوز دل آهی برآرَم
راضی مشو بر چهره‌ی مِهر و وفا داغی گُذارم
در عشق من دل با خدا کُن
فردایِ بی فردا رها کُن
این امشب‌و فـردا مکُن
شاید اگر امشب رَوَد فردا نیاید
شاید اگر امشب رَوَد فردا نیاید

* * *
«معینی کرمانشاهی»، شاعر ترانه‌های ماندگار

* * *

پرتو: جرینگ جرینگ (دلم می‌خواد پیشتم بمونی)

جرینگ جرینگ
(دلم می‌خواد پیشم بمونی)
شعر: [ابوالقاسم] زارعی
آهنگ: گلشن راد
خواننده: پرتو

ادامه خواندن پرتو: جرینگ جرینگ (دلم می‌خواد پیشتم بمونی)

مهستی: الهی بمونی ـ پرتو: وقتی که بارون می‌گیره (جلد صفحه)

الهی بمونی ـ وقتی که بارون می‌گیره
مهستی ـ پرتو
(آپولون)

ادامه خواندن مهستی: الهی بمونی ـ پرتو: وقتی که بارون می‌گیره (جلد صفحه)

error: Content is protected !!