جمشید علیمراد: تنهایی (گروه اعجوبه‌ها)

تنهایی
شعر: [معینی کرمانشاهی]
آهنگ: [عماد] رام
تنظیم آهنگ: جردن
خواننده: [جمشید] علیمراد

ادامه خواندن جمشید علیمراد: تنهایی (گروه اعجوبه‌ها)

error: Content is protected !!