روانبخش ـ یاسمین: ناز و نیاز (دو صدایی)

ناز و نیاز
شعر: کریم فکور
آهنگ: رشید مرادی
خوانندگان: روانبخش ـ یاسمین

ادامه خواندن روانبخش ـ یاسمین: ناز و نیاز (دو صدایی)

روانبخش ـ بهشته: دختر رامشگر (دو صدایی)

دختر رامشگر
شعر: کریم فکور
آهنگ: عطاالله خُرم
خوانندگان: روانبخش ـ بهشته

ادامه خواندن روانبخش ـ بهشته: دختر رامشگر (دو صدایی)

روانبخش ـ پوران: عشق بی‌فرجام

عشق بی‌فرجام
شعر: [هدایت‌الله نیرسینا)
آهنگ: [رضا] ناروند
خوانندگان: [غلامعلی روانبخش] و پوران شاهپوری

ادامه خواندن روانبخش ـ پوران: عشق بی‌فرجام