کوروس سرهنگ‌زاده: راز نهفته (شاخه گل ۳۱۲)

کوروس سرهنگ زاده راز نهفته

راز نهفته
برنامه شاخه گل ۳۱۲
شعر: [رهی معیری]
آهنگ: [حبیب‌الله بدیعی]
خواننده: کوروس سرهنگ‌زاده

ادامه خواندن کوروس سرهنگ‌زاده: راز نهفته (شاخه گل ۳۱۲)

حمیرا: دیگر چه خواهی!؟ (گلهای رنگارنگ ۴۱۷)

دیگر چه خواهی
(گلهای رنگارنگ ۴۱۷)
شعر: رهی معیری
آهنگ: علی تجویدی
خواننده: حمیرا

ادامه خواندن حمیرا: دیگر چه خواهی!؟ (گلهای رنگارنگ ۴۱۷)

error: Content is protected !!