حمیرا: به او چه بگویم!؟ (گلهای رنگارنگ ۵۷۰)

حمیرا به او چه بگویم گلهای رنگارنگ ۵۷۰

به او چه بگویم!؟
گلهای رنگارنگ ۵۷۰
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: پرویز یاحقی
خواننده: حمیرا

ادامه خواندن حمیرا: به او چه بگویم!؟ (گلهای رنگارنگ ۵۷۰)

حمیرا: دیگر چه خواهی!؟ (گلهای رنگارنگ ۴۱۷)

دیگر چه خواهی
(گلهای رنگارنگ ۴۱۷)
شعر: رهی معیری
آهنگ: علی تجویدی
خواننده: حمیرا

ادامه خواندن حمیرا: دیگر چه خواهی!؟ (گلهای رنگارنگ ۴۱۷)

error: Content is protected !!