عباس مهرپویا: سرگردان

عباس مهرپویا سرگردان

سرگردان
شعر: مولانا
آهنگ: عباس مهرپویا
ارکستر: اروین موره (Erwin Muret)
خواننده: عباس مهرپویا

● ترانه‌شناسی عباس مهرپویا
● حکایت ترانه‌ی «مرگ قو» به روایت عباس مهرپویا
● حکایت ترانه‌ی «بستر ننگین رقیب» به روایت شهیار قنبری

*‌ * *

عباس مهرپویا: می‌خواهم

عباس مهرپویا می‌خواهم

می‌خواهم
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: اروین موره
خواننده: عباس مهرپویا

● ترانه‌شناسی عباس مهرپویا
● حکایت ترانه‌ی «مرگ قو» به روایت عباس مهرپویا
● حکایت ترانه‌ی «بستر ننگین رقیب» به روایت شهیار قنبری

*‌ * *

عباس مهرپویا: غروب پاییز (اولین ترانه)

عباس مهرپویا غروب پاییز

غروب پاییز (نسیم سرد مهرگان)
شعر: تورج نگهبان
خواننده: عباس مهرپویا
آهنگ: اروین موره (Erwin Muret)

نسیم سرد مهرگان
ز مرگِ گُل خبر دهد
غروبِ عشق و زندگی
به قلبِ غنچه پا نَهد
از این غم، سرا پا
گشته این گلزارِ دیبا
چون مزارِ آرزوها

فغان شکسته در گلو
ز گریه مرغ آرزو
به گُل ز محنتِ خزان
دگر نمانده رنگ و بو
از این غم سراپا
گشته این گلزار دیبا
چون مزار آرزوها

چو من مرغ چمن
ز غم دیگر نمی‌خواند
زان سرمستی اثر دیگر نمی‌ماند
گشته این گلزار دیبا
چون مزار آرزوها

* * *

● ترانه‌شناسی عباس مهرپویا
● حکایت ترانه‌ی «مرگ قو» به روایت عباس مهرپویا
● حکایت ترانه‌ی «بستر ننگین رقیب» به روایت شهیار قنبری

*‌ * *

عباس مهرپویا: رقص گلها

عباس مهرپویا رقص گلها

رقص گلها
شعر: تورج نگهبان | خواننده: عباس مهرپویا
بر آهنگ: Mera Dil Yeh Pukare Aaja – Lata Mangeshkar

● ترانه‌شناسی عباس مهرپویا
● حکایت ترانه‌ی «مرگ قو» به روایت عباس مهرپویا
● حکایت ترانه‌ی «بستر ننگین رقیب» به روایت شهیار قنبری

*‌ * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

عباس مهرپویا: ساقی کو!؟

عباس مهرپویا ساقی کو

ساقی کو!؟
شعر: کسمایی | خواننده: عباس مهرپویا
بر آهنگ: Don’t Be Cruel – Elvis Presley

● ترانه‌شناسی عباس مهرپویا
● حکایت ترانه‌ی «مرگ قو» به روایت عباس مهرپویا
● حکایت ترانه‌ی «بستر ننگین رقیب» به روایت شهیار قنبری

*‌ * *
نمونهٔ فارسی‌شدهٔ ترانه‌های مشهور

* * *

عباس مهرپویا: خداحافظ

عباس مهرپویا خداحافظ رودخانه بی بازگشت

خداحافظ (رودخانه بدون بازگشت)
شعر: کریم فکور
آهنگ: عباس مهرپویا
ارکستر: اروین موره (Erwin Muret)
خواننده: عباس مهرپویا

● ترانه‌شناسی عباس مهرپویا
● حکایت ترانه‌ی «مرگ قو» به روایت عباس مهرپویا
● حکایت ترانه‌ی «بستر ننگین رقیب» به روایت شهیار قنبری

*‌ * *
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *

عباس مهرپویا: دختر دهقان (مستم‌مستم)

عباس مهرپویا دختر دهقان

دختر دهقان
(مستم مستم)
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: اروین موره (Erwin Muret)
خواننده: عباس مهرپویا

● ترانه‌شناسی عباس مهرپویا
● حکایت ترانه‌ی «مرگ قو» به روایت عباس مهرپویا
● حکایت ترانه‌ی «بستر ننگین رقیب» به روایت شهیار قنبری

*‌ * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

عباس مهرپویا: فتنه

عباس مهرپویا فتنه

فتنه
شعر: تورج نگهبان
تنظیم آهنگ: اروین موره
خواننده: عباس مهرپویا

● ترانه‌شناسی عباس مهرپویا
● حکایت ترانه‌ی «مرگ قو» به روایت عباس مهرپویا
● حکایت ترانه‌ی «بستر ننگین رقیب» به روایت شهیار قنبری

*‌ * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

عباس مهرپویا: توفان

عباس مهرپویا توفان

توفان
شعر: کسمایی
آهنگ: روبرت ـ اروین موره (Erwin Muret)
خواننده: عباس مهرپویا

● ترانه‌شناسی عباس مهرپویا
● حکایت ترانه‌ی «مرگ قو» به روایت عباس مهرپویا
● حکایت ترانه‌ی «بستر ننگین رقیب» به روایت شهیار قنبری

*‌ * *
روی جلد این صفحه را در اینجا ببنید!

* * *

عباس مهرپویا: لالایی

مهرپویا لالایی

لالایی
شعر: [سیروس] آرین‌پور
آهنگ: اروین موره (Erwin Muret)
خواننده: عباس مهرپویا

● ترانه‌شناسی عباس مهرپویا
● حکایت ترانه‌ی «مرگ قو» به روایت عباس مهرپویا
● حکایت ترانه‌ی «بستر ننگین رقیب» به روایت شهیار قنبری

*‌ * *
«لالایی» در ترانه‌های ایرانی (مجموعه ترانه‌ها)

* * *

error: Content is protected !!