ملوک ضرابی: مرغ سحر (مجموعه ترانه‌ها)

ملوک ضرابی مرغ سحر

مرغ سحر
شعر: ملک‌الشعرا [محمدتقی] بهار
آهنگ: مرتضی نی‌داوود
خواننده: ملوک ضرابی

ادامه خواندن ملوک ضرابی: مرغ سحر (مجموعه ترانه‌ها)