مهستی: آسمون با من و تو قهره دیگه!

مهستی آسمون با من و تو قهره دیگه

آسمون با من و تو قهره دیگه!
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: [صدرالدین] مهوان
خواننده: مهستی

ادامه خواندن مهستی: آسمون با من و تو قهره دیگه!

error: Content is protected !!