داریوش: آسمون با من و تو قهره دیگه

داریوش آسمون با من و تو قهره دیگه

آسمون با من و تو قهره دیگه
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: [صدرالدین] مهوان
خواننده: داریوش

ادامه خواندن داریوش: آسمون با من و تو قهره دیگه