نادر نادرپور: صدای شاعر (کانون پرورش فکری)

نادر نادرپور کانون پرورش فکری کودکان

شعرهای نادر نادرپور
سروده و صدا: نادر نادرپور
موسیقی متن: کریم گوگردچی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

نادر نادرپورآشتی
ای آشنای من!
برخیز و با بهار سفر کرده باز گرد
تا پُر کنیم جام تهی از شراب را

* * *

نادر نادرپوربُت‌تراش
پیکر تراش پیرم و با تیشه‌ی خیال
یک شب تو را ز مرمر شعر آفریده‌ام
تا در نگین چشم تو نقش هوس نهم

* * *

نادر نادرپورنقاب و نماز
ز لابلای ستون‌ها، سپیده برمی‌خاست
و من در آینه، خود را نگاه می‌کردم
بسان تکه مقوای آبدیده‌ی زرد

* * *

نادر نادرپورستاره‌ی دور
تصویرها در آینه‌ها نعره می‌کشند:
ـ ما را از چارچوب طلایی رها کُنید
ما در جهان خویشتن آزاد بوده‌ایم.

* * *

نادر نادرپوردو آیینه
من، از تو با بهاران
من، از تو با درختان
من، از تو با نسیم سخن گفتم.

* * *

نادر نادرپورزنی چراغ به‌دست
زنی چراغ به‌دست ازسپیده‌دم آمد،
زنی که موی بلندش در آستان طلوع
غبار روشنی سُرخ شامگاهان داشت.

* * *

نادر نادرپورگیاه و سنگ نه، آتش 
با شکوه شوربختی‌ام،
با سرشت خاکی و طبیعت درختی‌ام،
در کویر خشک غربت زمینیان

* * *
از دیگر سروده‌های «نادر نادرپور» در این سایت

کهن دیارا (صدای شاعر / مجموعه ترانه‌ها)
کتاب پریشان (صدای شاعر / محمدرضا شجریان)
خون و خاکستر (صدای شاعر / فریدون شهبازیان)

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!