عارف: دیشب خواب تو را دیدم (ترانه فیلم)

عارف دیشب خواب تو رو دیدم

دیشب خواب تو را دیدم
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: پرویز مقصدی
خواننده: عارف
ترانه فیلم: سلطان قلبها

ادامه خواندن عارف: دیشب خواب تو را دیدم (ترانه فیلم)

ایرج ـ عهدیه: پدر این زندگی ارزانی تو (ترانه فیلم)

پدر این زندگی ارزونی تو
شعر: [محمدعلی] شیرازی
آهنگ: [پرویز] مقصدی
خوانندگان: ایرج ـ عهدیه
ترانه فیلم: قصر زرین

ادامه خواندن ایرج ـ عهدیه: پدر این زندگی ارزانی تو (ترانه فیلم)

error: Content is protected !!