ایرج: تو مگر رو نما داری (ترانه فیلم)

تو مگر رو نما داری
شعر: [محمدعلی شیرازی]
آهنگ: [پرویز] مقصدی
خواننده: ایرج
ترانه فیلم: قصر زرین

ادامه خواندن ایرج: تو مگر رو نما داری (ترانه فیلم)

عارف: آه ای خدا (ترانه فیلم)

آه ای خدا
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: پرویز مقصدی
خواننده: عارف
ترانهٔ فیلم: عشق آفرین (۱۳۴۸)

ادامه خواندن عارف: آه ای خدا (ترانه فیلم)

ایرج: ما بیتل‌ایم (زوزه) (ترانه فیلم)

ما بیتلیم (زوزه)
شعر: [محمدعلی شیرازی]
آهنگ: [پرویز مقصدی]
خواننده: ایرج
ترانه فیلم: قصر زرین

ادامه خواندن ایرج: ما بیتل‌ایم (زوزه) (ترانه فیلم)