همایون خُرم (شهزاده رویا) مجموعه ترانه‌ها

عهدیه شهزاده رویای من

«چهل سالگی» ساختۀ «علیرضا رئیسیان» را شاید دیده باشید. امروزی شدۀ قصۀ «کنیزک و پادشاه» مثنوی مولوی، با بازی «محمدرضا فروتن» و «لیلا حاتمی».

ادامه خواندن همایون خُرم (شهزاده رویا) مجموعه ترانه‌ها

حمیرا: بهار هستی‌ام کو!؟ (گلهای رنگارنگ ۵۰۰)

حمیرا بهار هستی ام کو

بهار هستی‌ام کو
گلهای رنگارنگ ۵۰۰
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: پرویز یاحقی
خواننده: حمیرا

ادامه خواندن حمیرا: بهار هستی‌ام کو!؟ (گلهای رنگارنگ ۵۰۰)

حمیرا: مرا تنها نگذاری (گلهای رنگارنگ ۵۳۸)

حمیرا تو مرا تنها نگذاری

مرا تنها نگذاری
(گلهای رنگارنگ ۵۳۸)
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: پرویز یاحقی
خواننده: حمیرا

ادامه خواندن حمیرا: مرا تنها نگذاری (گلهای رنگارنگ ۵۳۸)