پروا: سوتش کن، فوتش کن (ترانه فیلم)

سوتش کن،‌ فوتش کن
شعر: مسعود هوشمند
آهنگ: حسین واثقی
خواننده: پروا
ترانه فیلم: اوستا کریم نوکرتیم

ادامه خواندن پروا: سوتش کن، فوتش کن (ترانه فیلم)

مرتضی: یک دست صدا نداره (ترانه فیلم)

یک دست صدا نداره
شعر: مسعود هوشمند
آهنگ: حسین واثقی
خواننده: مرتضی [برجسته]
ترانه فیلم: بندری

ادامه خواندن مرتضی: یک دست صدا نداره (ترانه فیلم)

error: Content is protected !!