حمید قنبری ـ گوگوش: هراز پر

حمید قنبری گوگوش هراز پر

هراز پر [+]
بر وزن ترانه‌ی «کلاغ‌پر»
شعر: [پرویز] خطیبی
آهنگ: [سلیمان اکبری]
خوانندگان: حمید قنبری ـ گوگوش

ادامه خواندن حمید قنبری ـ گوگوش: هراز پر

رامش، امیر رسایی، منوچهر سخایی: آرزوها (ترانه فیلم)

آرزوها
شعر: پرویز خطیبی
آهنگ: بابک افشار
خوانندگان: رامش، امیر رسایی، منوچهر سخایی
ترانه فیلم: جنجال پول

ادامه خواندن رامش، امیر رسایی، منوچهر سخایی: آرزوها (ترانه فیلم)

error: Content is protected !!