انوشیروان روحانی: بابا نان داد (جلد صفحه)

فیلم بابا نان داد

موزیک متن فیلم «بابا نان داد» [+] ـ [+] ـ [+]
انوشیروان روحانی
(انوشیروان)

ادامه خواندن انوشیروان روحانی: بابا نان داد (جلد صفحه)

عارف: مگه عاشقی ننگه!؟ (ترانه فیلم)

مگه عاشقی ننگه!؟
شعر: نظام فاطمی
آهنگ: همایون خُرم
خواننده: عارف
ترانه فیلم: قربون هر چی خوشگله

ادامه خواندن عارف: مگه عاشقی ننگه!؟ (ترانه فیلم)

error: Content is protected !!