گوگوش: از همه رنگ (ترانه فیلم)

گوگوش از همه رنگ

از همه رنگ
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ:‌ [حسین] واثقی
خواننده: گوگوش
ترانه فیلم: جنجال عروسی

ادامه خواندن گوگوش: از همه رنگ (ترانه فیلم)

پوران: ای خدای مهربان (ترانه فیلم)

ای خدای مهربان
شعر: محمدعلی شیرازی
آهنگ: حسین واثقی
خواننده: پوران
ترانه فیلم: بارگاه شیطان

ادامه خواندن پوران: ای خدای مهربان (ترانه فیلم)

error: Content is protected !!