مرتضی احمدی: پنبه‌زنی (ترانه فیلم)

پنبه‌زنی
شعر: جعفر پورهاشمی
آهنگ: جعفر پورهاشمی
خواننده: مرتضی احمدی
ترانه فیلم: حسن سیاه

ادامه خواندن مرتضی احمدی: پنبه‌زنی (ترانه فیلم)

error: Content is protected !!