جعفر پورهاشمی ـ مهتاب: دختر بنزین‌فروش (ترانه فیلم)

دختر بنزین فروش
شعر و آهنگ: [جعفر] پورهاشمی
خوانندگان: [جعفر] پورهاشمی ـ مهتاب
ترانه فیلم: تاکسی عشق

ادامه خواندن جعفر پورهاشمی ـ مهتاب: دختر بنزین‌فروش (ترانه فیلم)

هایده: روز نشاط و طربه (ترانه فیلم)

روز نشاط و طربه
شعر: [جعفر] پورهاشمی
آهنگ: [جعفر] پورهاشمی
خواننده: هایده
ترانه فیلم: شکوه جوانمردی

ادامه خواندن هایده: روز نشاط و طربه (ترانه فیلم)

error: Content is protected !!