رامش: فلفل نبین چه ریزه! (ترانه فیلم)

فلفل نبین چه ریزه!
شعر: [جعفر] پورهاشمی
آهنگ: [جعفر] پور هاشمی
خواننده: رامش
ترانه فیلم: خشم کولی

ادامه خواندن رامش: فلفل نبین چه ریزه! (ترانه فیلم)

جعفر پورهاشمی:‌ مامان دورت بگردم (ترانه فیلم)

مامان دورت بگردم
شعر: بیژن ترقی
آهنگ:‌ همایون خرم
خواننده: جعفر پورهاشمی
ترانه فیلم: دالاهو

ادامه خواندن جعفر پورهاشمی:‌ مامان دورت بگردم (ترانه فیلم)

error: Content is protected !!