زندگی و آثار امین‌الله حسین (کانون پرورش فکری)

زندگی و آثار امین‌ الله حسین

زندگی و آثار امین‌الله حسین
به‌کوشش: ارسلان ساسانی
نوشته: فریدون معزی مقدم
گوینده: مظفر مقدم
صدای: امین‌الله حسین
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۴

ادامه خواندن زندگی و آثار امین‌الله حسین (کانون پرورش فکری)

زندگی و آثار «چایکوفسکی» (کانون پرورش فکری)

زندگی و آثار چایکوفسکی

زندگی و آثار چایکوفسکی
نوشته: ارسلان ساسانی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۴

ادامه خواندن زندگی و آثار «چایکوفسکی» (کانون پرورش فکری)

زندگی و آثار «یوهان سباستیان باخ» (کانون پرورش فکری)

زندگی و آثار باخ

یوهان سباستین باخ
نوشته: ژاک پرادر
ترجمه: خسرو سمیعی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

با صدای: مظفر مقدم

زندگی و آثار باخ

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

زندگی و آثار «فردریک شوپن» (شنیداری) (کانون پرورش فکری)

زندگی و آثار شوپن محمد قاضی

زندگی و آثار فردریک شوپن
نوشته: کلود دو فرن
ترجمه: محمد قاضی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

با صدای:
مظفر مقدم
خسرو فرحزادی
ژاله

* * *
این کتاب در شکل نوشتاری (PDF)

زندگی و آثار شوپن محمد قاضی

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

چایکوفسکی: دریاچه قو (کانون پرورش فکری)

چایکوفسکی باله دریاچه قو

دریاچه قو (چایکوفسکی)
نوشته: فرانسیس اسکالیا
ترجمه: بیژن خرسند
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

ادامه خواندن چایکوفسکی: دریاچه قو (کانون پرورش فکری)

چایکوفسکی: قصه‌ی فندق‌شکن (کانون پرورش فکری)

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

قصه‌ٔ فندق‌شکن (چایکوفسکی)
نوشته: ارنست تئودور آمادئوس هافمن
ترجمه: پوران صلح‌کُل
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  ۱۳۵۱

ادامه خواندن چایکوفسکی: قصه‌ی فندق‌شکن (کانون پرورش فکری)

error: Content is protected !!