م. آزاد: قصه‌ی طوقی (نوشتاری) (کانون پرورش فکری)

م آزاد قصه طوقی

قصهٔ طوقی
نویسنده: محمود مُشرف آزاد تهرانی (م. آزاد)
تصویرگر: ناهید حقیقت
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۴۷

م آزاد قصه طوقی

خلاصه کتاب:
مرغی بود قشنگ با بال و پر رنگارنگ و یک طوق حنا به گردن. یک روز که طوقی کوچولو توی صحرا بازی می کرد و می دوید، یک قوزه پنبه دید. آن را برد به ده که تبدیل به پارچه کند، برای عیدش قبا کُند . . .
قصه زیبای طوقی با شعر ساده و روان و نقاشیهای زیبای آن، کودکان را به کار و تلاش دعوت می کند و آنها را به دنیای رنگها و شادیها می‌برد.

مشخصات کتاب:
نام کتاب: قصهٔ طوقی
نویسنده: محمد مُشرف آزاد تهرانی (م. آزاد
تصویرگر: ناهید حقیقت

موضوع: داستان
گروه سنی: ج (سال‌های چهارم و پنجم دبستان)

تعداد صفحات: ۲۷ صفحه
قطع کتاب: ۲۲ × ۲۲ سانتی‌متر

تاریخ چاپ اول: ۱۳۴۷
چاپ هفتم: ۱۳۶۶
شمارگان چاپ: ۱۲۱۰۰۰ نسخه

 * * *
این داستان در شکل شنیداری (MP3)

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

صمد بهرنگی: ماهی سیاه کوچولو (نوشتاری) (کانون پرورش فکری)

صمد بهرنگی ماهی سیاه کوچولو

ماهی سیاه کوچولو
نویسنده: صمد بهرنگی
تصویرگر: فرشید مثقالی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۴۷

ادامه خواندن صمد بهرنگی: ماهی سیاه کوچولو (نوشتاری) (کانون پرورش فکری)

مهرداد بهار: جمشید شاه (کانون پرورش فکری)

مهرداد بهار جمشید شاه

جمشید شاه
نویسنده: مهرداد بهار
تصویرگر: فرشید مثقالی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۴۶

مهرداد بهار جمشید شاه

خلاصه کتاب:
و خداوند آسمان را آفرید و زمین، آب و گیاهان را، حیوانات و پرنده‌ها و مردم را. آنگاه جمشید را آفرید و او را پادشاه حیوانات و مردم کرد. در روزگار او نه زمستان بود و نه تابستان، نه بیماری و نه مرگ، و همه راضی و خوشحال بودند. به این ترتیب، جمشید سیصد سال پادشاهی کرد.
کم کم زمین از حیوانات و مردم پر شد و علف برای گله‌ها و غذا برای مردم کمیاب گشت. جمشید غصه‌دار شد و برای چاره به فکرش رسید که پیش هرمزد، خدای خدایان،‌ برود و از او یاری بگیرد. آنگاه. . .

مشخصات کتاب:
نام کتاب: جمشید شاه
نویسنده: مهرداد بهار
تصویرگر: فرشید مثقالی

موضوع: داستان
گروه سنی: ج (سال‌های چهارم و پنجم دبستان)

قیمت: ۲۵ ریال
تعداد صفحات: ۳۱ صفحه
قطع کتاب: ۲۵ × ۲۵ سانتی‌متر

تاریخ چاپ اول: ۱۳۴۹
چاپ هفتم: ۱۳۴۶
شمارگان چاپ: ۴۹۰۰۰ نسخه

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

سیاوش کسرایی: بعد از زمستان در آبادی ما (کانون پرورش فکری)

سیاوش کسرایی بعد از زمستان در آبادی ما

بعد از زمستان در آبادی ما
نویسنده: سیاوش کسرایی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۴۶

خلاصه کتاب:
یک روز غروب که عمو نوروز از سر کار برمی‌گشت؛ بچه‌های ده دورش را گرفتند و گفتند: «عمو نوروز! یک قصه برای ما بگو» عمو نوروز که خوش نداشت خواهش بچه‌ها را رد کند؛ روی کُنده‌ی درختی نشست و نفسی تازه کرد و گفت . . .

مشخصات کتاب:
نام کتاب: بعد از زمستان در آبادی ما
نویسنده: سیاوش کسرایی
تصویرگر: ؟

موضوع: داستان
گروه سنی: ب (سال‌های دوم وسوم دبستان)
ج (سال‌های چهارم و پنجم دبستان)

قیمت: ۴۰ ریال
تعداد صفحات: ۲۶ صفحه
قطع کتاب: ۲۳ × ۲۳ سانتی‌متر

تاریخ چاپ اول: ۱۳۴۶
نوبت چاپ ششم: ۱۳۶۲
شمارگان چاپ: ۲۰۰۰۰ نسخه

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

آفتاب در سیم‌ها (کانون پرورش فکری)

آفتاب در سیمها

آفتاب در سیم‌ها
نویسندگان: یوگنی بورسیف ـ ایرینا پیاتنووا
مترجم: اِلا محمدی
تصویرگر: نیکزاد نجومی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۴۶

ادامه خواندن آفتاب در سیم‌ها (کانون پرورش فکری)

فریده فرجام: مهمان‌های ناخوانده (کانون پرورش فکری)

فریده فرجام مهمان های ناخوانده

مهمان‌های ناخوانده
نویسنده: فریده فرجام
تصویرگر: جودی فرمانفرمائیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۴۵

ادامه خواندن فریده فرجام: مهمان‌های ناخوانده (کانون پرورش فکری)

فرح پهلوی: دخترک دریا (نوشتاری) (کانون پرورش فکری)

فرح پهلوی دخترک دریا

دخترک دریا
نویسنده: هانس کریستین آندرسن
برگردان: فرح پهلوی
تصویرگر: فرح پهلوی

ادامه خواندن فرح پهلوی: دخترک دریا (نوشتاری) (کانون پرورش فکری)

error: Content is protected !!