ایرج: بدو بدو بیا بیا (ترانه فیلم)

ایرج بدو بدو بیا بیا

بدو بدو بیا بیا
شعر: محمدعلی شیرازی
آهنگ: همایون خرم
خواننده: ایرج
ترانه فیلم: بهشت دور نیست

ادامه خواندن ایرج: بدو بدو بیا بیا (ترانه فیلم)

ایرج ـ عهدیه: شکوفه‌ی عشق (دو صدایی)

ایرج عهدیه شکوفه عشق

شکوفهٔ عشق
شاعر: محمدعلی شیرازی
آهنگ: همایون خُرم
خوانندگان: ایرج ـ عهدیه
ترانهٔ فیلم: بهشت دور نیست

ادامه خواندن ایرج ـ عهدیه: شکوفه‌ی عشق (دو صدایی)

error: Content is protected !!