کوروس سرهنگ‌زاده: شاخه گل شماره ۴۱

کوروس سرهنگ زاده شاخه گل ۴۱

شاخه گل شماره ۴۱
شعر: [جمشید] ارجمند
آهنگ: حبیب‌الله بدیعی
خواننده: کوروس سرهنگ‌زاده

ادامه خواندن کوروس سرهنگ‌زاده: شاخه گل شماره ۴۱

کوروس سرهنگ‌زاده: دیگه این دل واسه ما دل نمیشه (هدیه سپاه دانش)

کوروس سرهنگ زاده دیگه این دل واسه مادل نمیشه

دیگه این دل واسه ما دل نمیشه [+]
شعر: [بیژن مفید]
آهنگ: [بیژن مفید]
خواننده: کوروس سرهنگ‌زاده
هدیه سپاهیان دانش

ادامه خواندن کوروس سرهنگ‌زاده: دیگه این دل واسه ما دل نمیشه (هدیه سپاه دانش)

رویا: افسانه عشق ـ کوروس سرهنگ‌زاده:‌ افسانه زندگی (جلد صفحه)

رویا افسانه عشق کوروس سرهنگ زاده افسانه زندگی

افسانه عشق (رویا) ـ افسانه زندگی (کوروس سرهنگ‌زاده)
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
رویا ـ افسانه عشق
کوروس سرهنگ‌زاده ـ افسانه زندگی

* * *

error: Content is protected !!