عهدیه: السون و والسون (ترانه فیلم)

السون و والسون
شعر: امان منطقی
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: عهدیه
ترانه فیلم: میرم بابا بخرم

ادامه خواندن عهدیه: السون و والسون (ترانه فیلم)

بلا الوندی: فاطی جون! (ترانه فیلم)

فاطی جون
شعر: [امان منطقی]
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: بلا الوندی
ترانه فیلم: بابا نان داد

ادامه خواندن بلا الوندی: فاطی جون! (ترانه فیلم)

عارف: دنیا فقط دو روزه (ترانه فیلم)

عارف دنیا فقط دو روزه

دنبا فقط دو روزه
(ای خدا) [+]
شعر: امان منطقی
آّهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: عارف

ادامه خواندن عارف: دنیا فقط دو روزه (ترانه فیلم)

عارف:‌ ای خدا (ترانه فیلم)

عارف ای خدا

ای خدا
(دنیا فقط دو روزه) [+]
شعر: امان منطقی
آهنگ:‌ انوشیروان روحانی
خواننده: عارف
ترانه فیلم: غلام ژاندارم

ادامه خواندن عارف:‌ ای خدا (ترانه فیلم)

عارف: مستم مستم (ترانه فیلم)

عارف مستم مستم

مستم،‌ مستم
(نگذار بمیرم)
شعر: امان منطقی
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: عارف
ترانه فیلم: سرجوخه جبار

ادامه خواندن عارف: مستم مستم (ترانه فیلم)

error: Content is protected !!