عهدیه: امان از این دل (ترانه فیلم)

امان از این دل
شعر: [جهانبخش مههوری]
آهنگ: امیر پازوکی
خواننده: عهدیه
ترانه فیلم: مردی از جنوب شهر

ادامه خواندن عهدیه: امان از این دل (ترانه فیلم)

error: Content is protected !!