حمید قنبری، گوگوش، رامش: جاده هراز ـ ماشین شخصی (جلد صفحه)

حمید قنبری گوگوش رامش

جاده هراز (حمید قنبری ـ‌ گوگوش)
ماشین شخصی (حمید قنبری ( رامش)
(مونوگرام)

ادامه خواندن حمید قنبری، گوگوش، رامش: جاده هراز ـ ماشین شخصی (جلد صفحه)

گوگوش، عارف: آخرین نگاه ـ آفتابی میشه مهتابی میشه (جلد صفحه)

آخرین نگاه ـ آفتابی میشه مهتابی میشه
گوگوش ـ عارف
(آهنگ روز)

ادامه خواندن گوگوش، عارف: آخرین نگاه ـ آفتابی میشه مهتابی میشه (جلد صفحه)

ایرج ـ گوگوش: گفتم نمیشه (ترانه فیلم)

گفتم نمیشه
شعر: ؟
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده:‌ ایرج و گوگوش
ترانه فیلم: آسمون بی‌ستاره

ادامه خواندن ایرج ـ گوگوش: گفتم نمیشه (ترانه فیلم)