داریوش: جنگل (ترانه فیلم)

داریوش جنگل

جنگل
شعر: ایرج جنتی‌عطایی
آهنگ: بابک بیات
خواننده: داریوش اقبالی
ترانه فیلم: خورشید در مرداب

ادامه خواندن داریوش: جنگل (ترانه فیلم)

فریدون فرخزاد: چرا هیچکس نمی‌خواد حرفامو باور بکنه

چرا هیچکس نمی‌خواد حرفامو باور بکنه
شعر: ایرج جنتی‌عطایی
آهنگ: بابک بیات
خواننده: فریدون فرخزاد

ادامه خواندن فریدون فرخزاد: چرا هیچکس نمی‌خواد حرفامو باور بکنه