ضیاء ـ تیلا ـ گوگوش: قصه‌ی دریا

ضیا گوگوش تیلا قصه دریا

قصه‌ی دریا [+]
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: پرویز مقصدی
خوانندگان: ضیاء ـ تیلا ـ گوگوش

ادامه خواندن ضیاء ـ تیلا ـ گوگوش: قصه‌ی دریا

پوران:‌ کیه، کیه در می‌زنه!؟ (مجموعه ترانه‌ها)

پوران کیه کیه در می زنه

کیه، کیه در می‌زنه!؟
شعر: علی‌اکیر شیدا
آهنگ: علی‌اکبر شیدا
خواننده: پوران

ادامه خواندن پوران:‌ کیه، کیه در می‌زنه!؟ (مجموعه ترانه‌ها)

دلکش ـ‌ مرضیه (صفحه ۳۳ دور)

دلکش و مرضیه

با ورود نوارهای کاست برای ضبط و تکثیر موسیقی و صدا در نیمه‌ی دوم دهه‌ی پنجاه دوره‌ی تولید و تکثیر صفحه‌های گرامافون هم در ایران به پایان رسید. با این‌حال اما تولید صفحه‌های گرام در خارج از کشور چند سالی دیگر ادامه یافت. از جمله این مجموعه از ترانه‌های دلکش و مرضیه که در لندن منتشر شد.

ادامه خواندن دلکش ـ‌ مرضیه (صفحه ۳۳ دور)

بنان: الهه ناز (صفحه ۳۳ دور)

بنان الهه ناز

با ورود نوارهای کاست برای ضبط و تکثیر موسیقی و صدا در نیمه‌ی دوم دهه‌ی پنجاه دوره‌ی تولید و تکثیر صفحه‌های گرامافون هم در ایران به پایان رسید. با این‌حال اما تولید صفحه‌های گرام در خارج از کشور چند سالی دیگر ادامه یافت. از جمله این مجموعه از ترانه‌های بنان که در لندن منتشر شد.

ادامه خواندن بنان: الهه ناز (صفحه ۳۳ دور)

error: Content is protected !!