فریدون فرخزاد: چرا هیچکس نمی‌خواد حرفامو باور بکنه

چرا هیچکس نمی‌خواد حرفامو باور بکنه
شعر: ایرج جنتی‌عطایی
آهنگ: بابک بیات
خواننده: فریدون فرخزاد

ادامه خواندن فریدون فرخزاد: چرا هیچکس نمی‌خواد حرفامو باور بکنه

فریدون فرخزاد: تنها صداست که می‌ماند

تنها صدایت که می‌ماند
(یاد فروغ فرخزاد)
خواننده: فریدون فرخزاد
موسیقی: فریبرز لاچینی

ادامه خواندن فریدون فرخزاد: تنها صداست که می‌ماند

فریدون فرخزاد: دروغگو دشمن خداست

دروغگو دشمن خداست
آهنگ: هاملت میناسیان
شعر: [محمدعلی] بهمنی
خواننده: فریدون فرخزاد

ادامه خواندن فریدون فرخزاد: دروغگو دشمن خداست

فریدون فرخزاد: هر کی ندونه من می‌دونم

هر کی ندونه من می‌دونم
شعر: کریم محمودی
آهنگ: پرویز غیاثیان
خواننده: فریدون فرخزاد

ادامه خواندن فریدون فرخزاد: هر کی ندونه من می‌دونم