بهروز وثوقی ـ نخستین عشق (از کتاب زندگی‌نامه)

«بهروز وثوقی» و «پوری بنائی» در نمایی از فیلم «قیصر»

شاید اگر نه همه، ولی اکثر ما پدیدۀ «نخستین عشق» را در گذشتۀ نوجوانی و جوانی‌مان به نوعی تجربه کرده باشیم. عشقی که رد خاطرۀ پاک و معصومش هنوز هم در گذر یاد و خاطرات ما باقی مانده. تجربۀ نخستین عشق «بهروز وثوقی» را به‌نقل از کتاب زندگی‌نامۀ او بشنوید!

[نخستین عشق، برگرفته از کتاب زندگی‌نامۀ بهروز وثوقی، نشر آران پرس، آمریکا. ص ۲۵]

* * *
از «بهروز وثوقی» در این سایت:

«سنگ صبور» نوشتهٔ «صادق هدایت» با صدا و اجرای «بهروز وثوقی»
«آهو و پرنده‌ها» نوشتهٔ «نیمایوشیج» با صدا و اجرای «بهروز وثوقی»

* * *