یادنامه‌ی «سیمین بهبهانی»

سیمین بهبهانی

«. . . اگر خواستند بنویسند، باید بنویسند: «سیمین بهبهانی ۱۳۰۶ ـ . . .». تنها آرزویم این است که تا ذهنی پُربار و دست‌وپایی با توانِ کار دارم. قسمت نقطه‌چین مشخص شود . . .»
(برگرفته از شب شعرخوانی سیمین بهبهانی، ۲۹ آبان‌ماه ۱۳۷۵،‌ کُلن، آلمان)

(مهربان رفت. مادرانه، ما را آرام‌آرام، به نبودنش عادت داد. . .)

صبح امروز، دوستی درگذشت «سیمین بهبهانی» را با این سرودهٔ خود،‌ خبر داده بود. در آینده و روزهایی که پیش‌روست اهل قلم در معرفی و جایگاه ارزندهٔ آثار او در شعر معاصر ایران بسیار خواهند نوشت که ما دوستدارنش هنوز هم بیشتر با پیشینهٔ زندگی و کارنامهٔ‌ کارهای او آشنا خواهیم شد. شرح‌حال مختصری از زندگی شاعر به زبان و صدای او هم سهم راوی حکایت باقی در یادمان سیمین‌بانوی غزل ایران. بشنوید!

از «سیمین بهبهانی» در این سایت:

«سیمین بهبهانی» ترانه‌سرای توانا
● «هوای گریه» (خط و امضای شاعر)
یک متر و هفتاد صدم (صدای شاعر)
فرمان‌پذیر آتش باش! (صدای شاعر)
● «خاک مرا به باد مده (دستخط شاعر)
● سوار خواهد آمد (سنگسار) (مجموعه ترانه)
● دوباره می‌سازمت وطن (مجموعه ترانه‌ها)
● دوباره می‌سازمت وطن (تاریخچه‌ی سرایش شعر)
● سروده‌هایی از «سیمین بهبهانی»‌ در ترانه‌های ایرانی
«فرشته‌ی آزادی» (زنهار) شعر و تصویری از سال ۱۳۳۶
● دیوانگی (یارب مرا یاری بده) (تاریخچه‌ی سرایش شعر)
ٰ● دیوانگی (یارب مرا یاری بده) (دکلمه‌ی شعر با صدای شاعر)
● (صفحه‌ی شکسته‌ی لاکی! «تاج» کو؟ «قمر» کو؟) (نگاهنگ)

* * *

error: Content is protected !!