ایرج ـ عهدیه ـ رامش:‌ هفت شهر عشق (ترانه فیلم)

هفت شهر عشق
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: همایون خرم ـ پرویز اتابکی
خوانندگان: ایرج ـ عهدیه ـ رامش
ترانه فیلم: هفت شهر عشق

ادامه خواندن ایرج ـ عهدیه ـ رامش:‌ هفت شهر عشق (ترانه فیلم)

ایرج ـ عهدیه: والس شیرین و فرهاد (ترانه فیلم)

ایرج عهدیه والس شیرین و فردها

والس شیرین و فرهاد
(گذشته‌ها) [+]

شعر: بیژن ترقی
آهنگ: همایون خُرم
خوانندگان: ایرج ـ عهدیه
ترانهٔ فیلم: خشم کولی

ادامه خواندن ایرج ـ عهدیه: والس شیرین و فرهاد (ترانه فیلم)

رامش: آی دنیا دنیا (ترانه فیلم)

آی دنیا دنیا
شعر: محمدعلی شیرازی
آهنگ: همایون خُرم
خواننده: رامش
ترانه فیلم:‌ عباسه و جعفر برمکی

ادامه خواندن رامش: آی دنیا دنیا (ترانه فیلم)

عهدیه: شرح پریشانی (ترانه فیلم)

عهدیه شرح پریشانی

شرح پریشانی
شعر: وحشی بافقی (به اشتباه نوشته شده: حافظ!)
آهنگ: همایون خرم
خواننده: عهدیه
ترانه فیلم: یوسف و زلیخا

ادامه خواندن عهدیه: شرح پریشانی (ترانه فیلم)