ایرج ـ عهدیه: شکوفه‌ی عشق (دو صدایی)

ایرج عهدیه شکوفه عشق

شکوفهٔ عشق
شاعر: محمدعلی شیرازی
آهنگ: همایون خُرم
خوانندگان: ایرج ـ عهدیه
ترانهٔ فیلم: بهشت دور نیست

ادامه خواندن ایرج ـ عهدیه: شکوفه‌ی عشق (دو صدایی)

عارف: قربون هر چی خوشگله! (ترانه فیلم)

قربون هر چی خوشگله
شعر: نظام فاطمی
آهنگ: همایون خُرم
خواننده: عارف
ترانه فیلم: قربون هر چی خوشگله

ادامه خواندن عارف: قربون هر چی خوشگله! (ترانه فیلم)

ایرج ـ عهدیه: دختر شاه پریان (ترانه فیلم)

دختر شاه پریان
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: همایون خُرم
ترانه فیلم: دختر شاه پریان

ادامه خواندن ایرج ـ عهدیه: دختر شاه پریان (ترانه فیلم)

پروین:‌ غوغای ستارگان (امشب در سر شوری دارم)

پروین غوغای ستارگان

غوغای ستارگان
(امشب در سر شوری دارم)
شعر: کریم فکور
آّهنگ: همایون خُرم
خواننده: پروین

ادامه خواندن پروین:‌ غوغای ستارگان (امشب در سر شوری دارم)

عارف: مگه عاشقی ننگه!؟ (ترانه فیلم)

مگه عاشقی ننگه!؟
شعر: نظام فاطمی
آهنگ: همایون خُرم
خواننده: عارف
ترانه فیلم: قربون هر چی خوشگله

ادامه خواندن عارف: مگه عاشقی ننگه!؟ (ترانه فیلم)

error: Content is protected !!